อบต.แจงงามร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมชี้เเจงการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครื่อข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตำบลแจงงาม 

โพสต์ข้อมูลโดย : คุณจัดการ ลูแลทั่วทิศ

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: