คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน อบต.แจงงาม เข้าร่วมโครงการ "เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี" กับอำเภอหนองหญ้าไซ และประชาชนตำบลแจงงาม ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  

โพสต์ข้อมูลโดย : คุณจัดการ ลูแลทั่วทิศ
พนักงาน อบต.แจงงาม ถ่ายภาพร่วมกันก่อนเข้าร่วมพิธีฯ
คำอธิบายภาพ: พนักงาน อบต.แจงงาม ถ่ายภาพร่วมกันก่อนเข้าร่วมพิธีฯ
ภาพกิจกรรมโครงการ "เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี"
คำอธิบายภาพ: ภาพกิจกรรมโครงการ "เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี"
ภาพกิจกรรมโครงการ "เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี"
คำอธิบายภาพ: ภาพกิจกรรมโครงการ "เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี"
ภาพกิจกรรมโครงการ "เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี"
คำอธิบายภาพ: ภาพกิจกรรมโครงการ "เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี"
ภาพกิจกรรมโครงการ "เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี"
คำอธิบายภาพ: ภาพกิจกรรมโครงการ "เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี"