โครงการช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คนละ 1000 บาท จำนวนหนึงครั้ง ของอบต.แจงงาม วันที่ 5 มิถุนายน 2563.. 

โพสต์ข้อมูลโดย : คุณจัดการ ลูแลทั่วทิศ

โครงการช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม วันที่ 5 มิถุนายน 2563

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: