รูปภาพกิจกรรม

โครงการช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คน อ่านต่อ.
วันที่ 3 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม โดยนายอำนาจ แตงโสภา นายกอบต.แจงงาม นายจักรพ อ่านต่อ.
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID อ่านต่อ.
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแจงงาม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องป อ่านต่อ.
องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม บริการเครื่องปั่นไฟให้ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 8 บ้านหนองคร อ่านต่อ.
องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงามจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย อ่านต่อ.
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย หมู่4 โดยทีม อสม.ร่วมกับ อบต.แจงงาม อ่านต่อ.
นโยบายออกกำลังกายทุกวันพุธ อ่านต่อ.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ : 7 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับผลการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2/ 2563
ลงวันที่ : 7 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับผลการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1/ 2563
ลงวันที่ : 23 มกราคม 2563
ประกาศ อบต.แจงงาม เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ลงวันที่ : 15 ตุลาคม 2562
คำสั่ง อบต.แจงงาม เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2563
ลงวันที่ : 22 เมษายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสระหลวง หมู่ที่ ๘ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๑,๙๙๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
ลงวันที่ : 22 เมษายน 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงและพัฒนาสระหลวง หมู่ที่ ๘ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๑,๙๙๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
ลงวันที่ : 3 มีนาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1
ลงวันที่ : 3 มีนาคม 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1
ลงวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหนองห้วยด้วน
ลงวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหนองห้วยด้วน

Video