รูปภาพกิจกรรม

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย หมู่4 โดยทีม อสม.ร่วมกับ อบต.แจงงาม อ่านต่อ.
นโยบายออกกำลังกายทุกวันพุธ อ่านต่อ.
สตรีต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี2560 รุ่นทที่ 2 อ่านต่อ.
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านต่อ.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ : 22 เมษายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสระหลวง หมู่ที่ ๘ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๑,๙๙๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
ลงวันที่ : 22 เมษายน 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงและพัฒนาสระหลวง หมู่ที่ ๘ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๑,๙๙๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
ลงวันที่ : 3 มีนาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1
ลงวันที่ : 3 มีนาคม 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1
ลงวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหนองห้วยด้วน
ลงวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหนองห้วยด้วน
ลงวันที่ : 23 มีนาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงเชือก หมู่ที่ 7
ลงวันที่ : 19 มีนาคม 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงเชือก หมู่ที่ 7
ลงวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ม.4
ลงวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ม.4

Video